Referencje

pzu

PZU S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka AKcyjna działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów. PZU S.A wybrało wkładki patentowe BAB w celu zabezpieczenia swoich placówek.

volkswagen

VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA
Volkswagen Polkowice (woj. Dolnośląskie) został zabezpieczony Systemem Master Key w oparciu o zamki antywłamaniowe KESO 2000S Omega.

elektrownia-laziska

Elektrownia Łaziska
W elektrowni w Łaziskach zamontowaliśmy system Master Key KESO 2000S.

brebank

BRE Bank
Centrala Bre Banku z siedzibą w budynku “Saski Park” w Warszawie zabezpieczona jest mechanicznym systemem MasterKey Keso 2000S Omega.

biblioteka-slaska

Biblioteka Śląska w Katowicach
Biblioteka Śląska jest najwięszką i najstarszą biblioteką naukową na terenie Górnego Śląska. Powstała w 1922 roku jako Biblioteka Sejmu Śląskiego. Jej zbiory zaliczane są do narodowego zasobu bibliotecznego. Obiekt zabezpieczony jest mechanicznym systemem Master Key KESO 2000S i elektro-mechanicznym KESO Kek Genie.

pekaosa

Pekao S.A.
Bank Pekao S.A. działa od 79 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowej i największym bankiem w Polsce pod względem kapitalizacji rynkowej. Pekao S.A. wybrał jako zabezpieczenie swoich oddziałów produkty KESO.

ambasada niemiec

Ambasada Niemiec
Siedziba Ambasady w Warszawie została zabezpieczona mechanicznym systemem MasterKey IKON.

audi

Salon audi firmy NOMA
Nowy salon audi firmy NOMA 2 w Katowicach został zabezpieczony mechanicznym systemem Master Key KESO K10RS Omega.

elektrownia-jaworzno

Elektrownia Jaworzno
Elektrownia w Jaworznie jako obiekt o znaczeniu strategicznym produkująca energię elektryczną i cieplną została zabezpieczona elektronicznym systemem Master Key z Ikon CLIQ.

era

ERA
Polska Telefonia Cyfrowa SP. z o.o., jest operatorem sieci telefonii komórkowej Era i Hayah. Od kiedy firma rozpoczęła działalność komercyjną w roku 1996 pod marką Era GSM (później Era), szybko zyskała pozycję jednej z największych polskich firm. Firma Freiberger dostarczyła zamki antywłamaniowe KESO.